Proizvodnja

Proizvodnja rezervnih delova za procesnu industriju:

  1. Hemijsku industriju
  2. Ekstraktivnu industriju
  3. Mašinogradnju
  4. Sa konstrukcionim materijalima, obične i povišene čvrstoće, specijalnim materijalima otpornim na koroziju, habanje i temperaturu
  5. Sa svim vrstama mehaničke obrade

Proizvodnja odlivaka, otkovaka, širokom spektru kvaliteta i gabarita sa svim vrstama termičke obrade.

Naši proizvodi:

Zupčanici 2 Zupčanici 4 Zupčanik Zupčanici
 

Adresa: Borčanskih Žrtava 1914 br.65, 11211 Borča, Srbija - Tel/fax: 00381 - (0)11 411-2078; Mob: 00381 - (0)60 3323-026 - Email:

© 1995 Maxin Inženjering doo. Sva autorska prava zadržana.